Publikáció 1980-2021. 08. hó - tenyallatimport

Charollais Juh Bt.
Tartalomhoz ugrás

Publikáció 1980-2021. 08. hó

Publikációk / Publications
PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK
Dr. TOLDI Gyula
1.   SZAKKÖNYVEK
1.   Polgár P., Toldi Gy. (2011) Juh- és kecsketenyésztés. Digitális könyvtár. Pannon Egyetem; Kaposvári Egyetem
       (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0059_juh_es_kecsketenyesztes/index.html)

2.   SZERKESZTETT TANULMÁNYKÖTETEK

3.   EGYETEMI FŐISKOLAI JEGYZETEK

4.   TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

4.1.Idegen nyelven megjelent közlemények
1.  Lovas L., Hancz Cs., Toldi Gy. (1993) Möglichkeiten zur technischen Messung der Wollqualitat im Interesse einer objektiven
   Zuchtwertschatzung und korrekten Produktvermarktung. Grading of Animal
    Products and Possibilities for Quality Improvement. Scientific days on Animal husbandry. PATE Kaposvár, 1993. szept.
   (E.abstract). 215-222.p.  
2. Mezőszentgyörgyi D., Toldi Gy., Lengyel A., Andrássy Baka G. (1999) Zusammenhang zwischen dem S/EUROP Standard und
   einigen Schlachtparametern bei Schafen. VII. Nemzetközi Állattenyésztési Tudományos napok ’99. Balatonföldvár,
   1999. 91-96.p
3. Kupai T., Lengyel A., Toldi Gy. (2002) A CT-based examination of first-class meat parts in different sheep genotypes. Acta
  Agraria Kaposváriensis,
Évf. 6, Szám 2 (2002). 115-121 p.
4. Nagy Zs., Németh A., Mihályfi S., Toldi Gy., Gergátz E., Holló I. (2011) The short history of Hungarian sheep breeding and
   Hungarian merino. In: Acta Agraria Kaposváriensis. 2011. 15. 1. 19-26. p.

4.2.Magyar nyelven megjelent közlemények
 1. Munkácsi L., Török Gy., Vas L., Toldi Gy. (1980) Anyajuhok téli szabadtartásban, félüzemi kísérletben. Állattenyésztés, 9.6. 1980.
 2. Hancz Cs., Lovas L., Toldi Gy. (1986) A gyapjútermelő-képesség megítélésére vézett tenyészértékbecslés néhány kérdése. Szaktanácsok, 1986. 2-3.sz. 24-30.p.
 3. Lovas L., Toldi Gy., Hancz Cs. (1987) Javaslatok a gyapjútermelő-képesség növelésére irányuló nemesítő munka korszerüsítésére. I. A gyapjútermelés értékmérői, öröklődhetőségük, varianciájuk és mérésük korszerüsítése. Szaktanácsok, 1987. 1.sz.9-19.p.
 4. Lovas L., Boda I., Toldi Gy., Hancz Cs. (1987) Javaslatok a gyapjútermelő-képesség növelésére irányuló nemesítői munka korszerüsítésére. A tenyészértékbecslés és a szelekció korszerüsítése. Szaktanácsok, 1987. 2-3.sz.16-25.p
 5. Lovas L., Boda I., Toldi Gy., Hancz Cs. (1987) Korszerüsítési lehetőségek a juhok gyapjúirányú nemesítésében. Tanácsok Tapasztalatok Tudnivalók, KSZKV 1987.2.sz. 11-16.p
 6. Toldi Gy., Rózsahegyi P., Molinári A. (1994) Mesterségük címere: az E-U-R-O-P vágójuh minősítés. Látogatás Franciaország legnagyobb juhvágóhídján. A HÚS / VÁGÓÁLLAT ÉS HÚSTERMELÉS/, 1994. 3.sz. 161-166.p.
 7. Toldi Gy., Pászthy Gy., Lengyel A. (1995) Miért van szükség a juhok E-U-R-O-P minősítésére? A HÚS / VÁGÓÁLLAT ÉS HÚSTERMELÉS/, 1995. 1. 45-49.p.
 8. Domanovszky Á., Székely P., Molnár A., Toldi Gy. (1996) Juh fajták vizsgálata. Német húsmerinó, magyar merinó, ile de france, bábolna tetra és szapora merinó. OMMI, 1996., Bp., 47 p.
 9. Toldi Gy. (1997) Szelekciós célok és kritériumok a hústermelőképesség és vágóérték javítására a juh fajban, Franciaországban. A HÚS / VÁGÓÁLLAT ÉS HÚSTERMELÉS/, 1997. 2.sz. 98-103.p.
 10. Domanovszky Á., Székely P., Molnár A., Toldi Gy. (1997) Magyar merinó, német húsmerinó, brit tejelő, bábolna tetra, suffolk, ile de france juh fajták vizsgálata. OMMI, 1997. Bp., 49 p.
 11. Domanovszky Á., Székely P., Molnár A., Toldi Gy. (1998) Magyar merinó, német húsmerinó, brit tejelő, bábolna tetra, lacaune, ile de france juh fajták vizsgálata. OMMI, 1998. Bp., 41 p.
 12. Toldi Gy., Lengyel A., Csemez L. (1998) Elevage de Mouton Charollais en Hongrie. Concours National du Mouton Charollais et Concours Agricole International. Palinges., Aout 8-9 1998. 15-16.p.
 13. Toldi Gy., Mezőszentgyörgyi D. (1999) Összefüggések vizsgálata különböző genotípusú juhok S/EUROP minősítése, a bendő- és a vesetok-faggyú mennyisége között. V. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely, 1999. 03.11. 274-279 p.
 14. Toldi Gy., Mezőszentgyörgyi D., Lengyel A. (1993) Juh vágott testek S/EUROP minősítésénekmegbízhatósága. A HÚS / VÁGÓÁLLAT ÉS HÚSTERMELÉS/, 1999. 3 p.
 15. Toldi Gy. (2003) Az S/EUROP minősítés és a juhok vágóértéke közötti összefüggés. Ph.D. értekezés. Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar.  146.p. http://phd.ke.hu/fajlok/1240919687-tz_eredeti625.pdf
 
5. Előadások
 1. Lovas L., Hancz Csaba, Toldi Gy. (1984) Különböző módszerekkel végzett gyapjúvizsgálatok és alkalmazásuk a fésűsmerinó x kent /F1/ gyapjútermelésének megítélésére. Nagyüzemi Juhtenyésztés Nemzetközi Konferenciája. Debrecen, 1984. aug. 14-16. 326-331.p.
 2. Lovas L., Hancz Cs., Toldi Gy. (1993) A gyapjú értékmérők müszeres mérési lehetőségei az objektív tenyészértékbecslés és a korrekt termékértékesítési rendszer kialakítása céljából. Kaposvári Állattenyésztési Tudományos Napok `93. szept. 1-2.
 3. Toldi Gy. (1994) Vágójuhok E-U-R-O-P minősítése. Szentmihály-napi Országos Juhtenyésztési Napok. Kaposvár, 1994. szept. 29-30. 0.p.
 4. Toldi Gy. (1994) Az E-U-R-O-P minősítési rendszer alkalmazása a vágás után. Magyar Juhtenyésztők Szövetsége. Üllő, 1994. dec. 8. 0.p.
 5. Toldi Gy. (1996) Ivadékvizsgálat és a kis súlyú élőállat-minősítés rendszere Franciaországban. III.SZENT MIHÁLY NAPI JUHTENYÉSZTÉSI FORUM. Gödöllő, 1996. szept. 6.
 6. Lengyel A., Toldi Gy., Mezőszentgyörgyi D. (1998) Genetikai tartalékok a juhok hústermelésében. Nemzetközi Juhtenyésztési Tanácskozás. Debrecen, 1998. augusztus 18-19. 0.P.
 7. Toldi Gy. (1998) Felhasználható francia tapasztalatok a magyar juhtenyésztés számára. Nemzetközi Juhtenyésztési Tanácskozás. Debrecen, 1998. augusztus 18-19. 0.p.,
 8. Toldi Gy., Mezőszentgyörgyi D. (1999) Összefüggések vizsgálata különböző genotípusú juhok S/EUROP minősítése, a bendő- és a vesetok-faggyú mennyisége között. V. Ifjúsági Tudományos Fórum. Keszthely, 1999. 03.11.9.  
 9. Mezőszentgyörgyi D., Toldi Gy., Lengyel A., Andrássy-Baka G. (1999) Zusammenhang zwischen dem S/EUROP Standard und einigen Schlachtparametern bei Schafen. VII. Nemzetközi Állattenyésztési Tudományos napok ’99. Balatonföldvár, 1999.
 10. Toldi, GY., Lengyel, A. (2002) Az S/EUROP minősítés alapjai és a hazai fajtakínálat. IV. Juhtenyésztési Tanácskozás, Keszthely.
 
6. Proceedings-ben teljes terjedelemben megjelent közlemények:
1. Lengyel A., Toldi Gy., Mezőszentgyörgyi D. (1998) Genetikai tartalékok a juhok hústermelésében. Nemzetközi
   Juhtenyésztési Tanácskozás
. Debrecen, 1998. augusztus 18-19. 125-135.p.
2. Toldi Gy. (1998) Felhasználható francia tapasztalatok a magyar juhtenyésztés számára. Nemzetközi Juhtenyésztési
  Tanácskozás.
Debrecen, 1998. augusztus 18-19. 185-195.p.
3.  Mezőszentgyörgyi D., Toldi Gy., Tornyos G., Nyers N. (1999) Examination of connection between sheep slaughtered bodies’
   S/EUROP qualification and several cutting parameters. 2nd International conference of Ph.D. students. University of
   Miskolc 8-14 August 1999. 125-130.p.

7. Szabványok, szabadalmak, kódexek:
 1. Székely, P., Domanovszky, Á., Hajduk, P., Kádas, A., Komlósi, I., Kukovics, S., Lengyel, A., Sáfár, L., Toldi, GY. (1999) Juh teljesítmény-vizsgálati kódex. 3. Magyar Juhtenyésztő Szövetség 4. időszaki tájékoztatója, OMMI, Budapest, 39-73.
 2. Székely, P., Domanovszky, Á., Hajduk, P., Kádas, A., Komlósi, I., Kukovics, S., Lengyel, A., Sáfár, L., Toldi, GY. (2000) Juh teljesítmény-vizsgálati kódex. 4., OMMI, Budapest, 1-41.
 
8. Ismeretterjesztő közlemények
 8.1. Szakcikkek, tanulmányok
 1. Rákóczi Gy., Toldi Gy. (1980) Fertőző lábvégrothadás elleni vakcina kipróbálása juhokon. OTÁF Tájékoztató. 1980. 6.sz.     19-20.p.
 2. Toldi Gy., Rózsahegyi P., Molinari A. (1993) Tradicionális juhtenyésztés a Francia Alpokban. Magyar Mezőgazdaság      (Magyar Juhászat című mellékletében), 1993. 4.sz. 10-11.p.
 3. Toldi Gy., Rózsahegyi P., Molinari A. (1993) Tradicionális juhtenyésztés a Francia Alpokban II. Magyar Mezőgazdaság      (Magyar Juhászat című mellékletében), 1993. 6.sz. 12-13.p.
 4. Toldi Gy., Rózsahegyi P., Molinari A. (1994) Mi az az E-U-R-O-P ? Magyar Mezőgazdaság (Magyar Juhászat című       mellékletében), 1994. 6.sz. 2-3.p.
 5. Toldi Gy., Mucsi I. (1995) Miért kell nekünk az E-U-R-O-P ? Magyar Mezőgazdaság (Magyar Juhászat című mellékletében),     1995. 1. 6-7.p.
 6. Toldi Gy. (1998) Bemutatjuk a Charollais juhot. Kistermelők Lapja 10.sz. 1998. nov.
 7. Lengyel A., Toldi Gy., Mezőszentgyörgyi D. (1999) Genetikai tartalékok a juhok hústermelésében. Magyar Mezőgazdaság     (Magyar Juhászat című mellékletében), 1999. 1. 4-7.p.
 8. Toldi Gy. (1999) A Charollais. Magyar Állattenyésztők lapja, 1999. 10. 10-11. p.
 9. 9.   Toldi Gy. (1999) Hogyan éljünk a takarmánykiegészítés lehetőségeivel a juhok legeltetési időszakában? Szaktanácsadó    füzetek I., 1999. PATE ÁTK Szaktanácsadási Központ, Kaposvár, 11-22.p.
 10. Toldi Cs., Toldi Gy. (2007) A sajtok királya, a királyok sajtja. Kistermelők Lapja. - 2007. 51. 10. 22-23.p.
 11. Toldi Gy., Toldi Cs., Nagy Zs. (2008) A sajtok királya. Élet és Tudomány. - 2008. 63. 43. 1365-1367.p. Y 231
 12. Toldi Gy., Toldi Cs., Nagy Zs. (2008) A roquefort sajt. Élelmezési Ipar. 2008. 62. 10. 302-312.p.
 13. Toldi Gy., Horn A., Nagy Zs. (2011) A kosbárányok ivartalanításának hatásai. Kistermelők Lapja. 2011. 1. 20-21. p.
 14. Toldi Gy., Nagy Zs. (2011) A háttérbe szorult gyapjúról. Kistermelők Lapja. 2011. 3. 20-21. p.
 15. Toldi Cs., Harsányi Cs., Toldi Gy. (2011) A lovak góliátja, a francia percheron I. Kistermelők Lapja. 2011. 9. 40-41. p.
 16. Toldi Gy. (2011) A lovak góliátja, a francia percheron II. Kistermelők Lapja. 2011. 10. 43. p.
 17. Toldi Cs., Harsányi Cs., Toldi Gy. (2011) A francia breton ló. Kistermelők Lapja. 2011. 11. 40-41. p.
 18. Baranyai G., Csáth G., Toldi Gy. (2011) Juhtenyésztők szakmai útja Franciaországban. Magyar Állattenyésztők Lapja.      2011. 11. 28-31. p.
 19. Toldi Gy., ToldiCs. (2012) Kecskefarm a Zselic szívében, beszélgetés Kovács Endrével, a farm alapítójával. Kistermelők   Lapja. 2012. 01.
 20. Toldi Gy. (2012) Élő fűnyíró a ház körül I. Kistermelők Lapja. 2012.
 21. Toldi Gy. (2012) Élő fűnyíró a ház körül II. Kistermelők Lapja. 2012.
 22. Toldi Gy. (2012) Élő fűnyíró a ház körül III. Kistermelők Lapja. 2012.
 23. Toldi Gy. (2012) Élő fűnyíró a ház körül IV. Kistermelők Lapja. 2012.
 24. Toldi Gy. (2012) Élő fűnyíró a ház körül V. Kistermelők Lapja. 2012.
 25. Toldi Gy., Toldi Cs., Harsányi Cs. (2012) A francia Poitou-i szamár, a szamarak „Rolls-Royce”-a., In: Kistermelők    Lapja. 2012.
 26. Toldi Gy. (2013) A Charollais Juh 50. születésnapja. Kistermelők Lapja. 2013.
 27. Toldi Gy. (2013) Közepes testméretű, ellenálló fajta. A Franciák „magyar szürkéje” 1. Kistermelők Lapja. 2013.
 28. Toldi Gy. (2013) Közepes testméretű, ellenálló fajta. A Franciák „magyar szürkéje” 2. Kistermelők Lapja. 2013.
 29. Toldi Gy. (2013) Ismerjük meg a hús-lacaune fajtát. Kistermelők Lapja. 2013.
 30. Toldi Gy. (2013) Ismerjük meg jobban a lacaune juhfajtát: Kistermelők Lapja. 2013.
 31. Toldi Gy. (2013) Teje a sajtkészítés kiváló alapanyaga. Mi is tartsunk poitevine kecskét! Kistermelők Lapja. 2013.
 32. Toldi Gy. (2014) A francia texel. Figyelemre méltó juhfajta - immár a hazánkban is. Kistermelők Lapja. 2014.
 33. Toldi Gy. (2014) Kisgazdaságok korszerű fajtája. Az anglo-núbiai kecske. Kistermelők Lapja. 2014.
 34. Toldi Gy. (2015) Hogy húsmarháink még többet termeljenek. A csoportos elletés tapasztalatai Franciaországban    Kistermelők Lapja. 2015.
 35. Toldi Gy. (2015) A francia Romane juh Éves szinten anyánként 100 euró. Kistermelők Lapja. 2015.
 36. Toldi Gy. (2017) Egy hasznos szakmai út. A francia alpesi kecske hazájában jártunk. Kistermelők Lapja. 2017.
 37. Toldi Gy. (2017) A vendéen fajta. A franciák siker juha. Kistermelők Lapja. 20-21. p. 2017.
 38. Toldi Gy. (2018) Blanche du Massif Central. Egy új juhfajta hazánkban. Kistermelők Lapja. 16-17. p. 2018. 5. sz.
 39. Toldi Gy. (2018) A Bleu du Maine. A franciák kékfejű juha. Kistermelők Lapja. 22-23. p. 2018. 8. sz.
 40. Toldi Gy. (2019) Az ouessant. A franciák miniatűr birkája. Kistermelők Lapja. 28-29. p. 2019. 1. sz.
 41. Toldi Gy. (2019) Hízómarhák hűtése. Kistermelők Lapja. 12. p. 7. sz.
 42. Toldi Gy. (2019) A babydoll southdown fajta. Kistermetű juh nagy haszonnal. Kistermelők Lapja. 14-15. p. 8. sz.
 43. Toldi Gy. (2019) A francia tejelő juhok napja. A Roquefort sajt ünnepe. Kistermelők Lapja. 28. p. 9. sz.
 44. Toldi Gy. (2020) A dexter a Föld legkisebb szarvasmarhája. Kistermelők Lapja. 25-26. p. 2. sz.
 45. Toldi Gy. (2020) Nem minden tejből lesz Roquefort sajt. A lacaune hazájában jártunk. Kistermelők Lapja. 18-19. p. 3.sz.
 46. Toldi Gy. (2020) Érdemes-e charolais bikát használni? Gondolatok az aubrac marha keresztezéséről. Kistermelők Lapja. 16-17. p. 5.sz.
 47. Toldi Gy. (2020) Mikor ellessük charolais üszőnket? Francia teljesítményvizsgálatok tapasztalatai. Kistermelők Lapja. 13. p. 6.sz.
 48. Toldi Gy. (2020) Külföldi példák tanulságai. A farkasok kártétele Franciaországban. Kistermelők Lapja. 10-11. p. 7.sz.
 49. Toldi Gy. (2021) Külföld. A juhok haszna a francia szőlészetekben. Kistermelők Lapja. 12-13. p. 2.sz.
 50. Toldi Gy. (2021) Külföld. Tejelő juhászat alapítása Svájcban. Kistermelők Lapja. 12-13. p. 3.sz.
 51. Toldi Gy. (2021) Külföld. A legjobb juhtejtermelők. Kistermelők Lapja. 14-15. p. 5.sz.
 52. Toldi Gy. (2021) Külföld. Trágyagyűjtés és -hasznosítás. Kistermelők Lapja. 45. p. 5.sz.
 53. Toldi Gy. (2021) Külföld. Nemo lett a legszexisebb bika 2021-ben. Kistermelők Lapja. 30. p. 6.sz.
 54. Toldi Gy. (2021) Külföld. Értékesítési rekorddal keltek el Ile de France kosok. Kistermelők Lapja. 30. p. 6.sz.
 55. Toldi Gy. (2021) Kecsketenyésztési kisokos (I. rész). Kistermelők Lapja. 21. p. 7. sz.
 56. Toldi Gy. (2021) Külföld. A svájciak nem hajlandók betiltani a szintetikus növényvédő szereket. Megszülettek Franciaországban az első nőivarú csibék, amelyek ivarát tojásban állapították meg. Új-Zélandon műholddal mérik a tehenek által kibocsátott metánt.  Kistermelők Lapja. 3. p. 8. sz.
  Created with WebSite X5 evo  

  Készítette: Dr. TOLDI Gyula Ph.D.  
tel. / fax:+36 82 820 579     mobil 1:+36 30 460 32 52      mobil 2:+36 20 565 10 45
mail: charollaisjuhbt@hotmail.com
Vissza a tartalomhoz